Koulutuksia ja uusia oivalluksia
Laatu, ympäristö ja työturvallisuus
Kirjaudu sisään
Työturvallisuus ja auditoinnit
Laadun ja turvallisuuden kehittäjä
Kirjaudu sisään

Laatuvastaava -koulutuksessa paneudutaan yrityksen laatujärjestelmään ja sen ylläpitämiseen sekä yrityksen toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Laatuvastaava -koulutus antaa työntekijälle valmiuden toimia yrityksen laatuvastaavana.

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu laatujärjestelmien kanssa työskenteleville henkilöille tai henkilöille joiden toimenkuva on laajentumassa laadunhallintaan ja sen kehitttämiseen.

MITEN

Koulutus tapahtuu Microsoft Teams – etäyhteyden avulla tai lähitapaamisina sovittuna ajankohtana. Koulutus kestää kokonaisuudessaan 4 päivää + itsenäiset välitehtävät.

SISÄLTÖ

 • ISO 9001 -standardi johtamisjärjestelmä
 • sisäinen audiointi
 • johdon katselmus
 • ulkoisen auditoinnin harjoitus

TYÖSKENTELYTAVAT

 • luennot
 • workshop, ryhmätyöt ja keskustelut
 • itsenäiset tehtävät
 • suoritettava sisäinen auditointi sekä johdon katselmus

KESTO

4 lähipäivää + itsenäiset välitehtävät.

Koulutus on yrityskohtainen. Koulutukseen voi osallista kaksi henkilöä yrityksestä.

ISO 9001-standardi toimintajärjestelmäksi

 • standardi johtamisen välineenä
 • toimintajärjestelmä
 • prosessijohtaminen
 • rakenne ja käsitteitä
 • ISO 9001-standardin kokonaiskuva ja standardi yleisesti
 • sertifikaatin hakumenettely
 • yleiset auditoinnin periaatteet arviointistandardin ISO 19011 mukaan ja yhteys jatkuvaan

Välitehtävä 1

 • Sisäisen auditoinnin suunnittelu ja aikataulutus

Sisäinen auditointi

Sisäisen auditoinnin periaatteet ja yhteys jatkuvaan parantamiseen

 • miksi ja mitä auditoidaan, yhteys ulkoiseen auditointiin
 • auditoijan rooli
 • prosessit, rajapinnat
 • toimittaja-auditoinnit

Sisäinen auditointi ja tutkimusmenetelmät

Sisäisen auditoinnin prosessi

1. Auditoinnin suunnittelu

 • auditointikohteiden valinta
 • ohjelma, kriteerit, kattavuus
 • auditoijien valinta
 • toteutus, auditointitekniikat, tarkistus
 • auditointihavaintojen tekeminen ja niiden raportointi
 • poikkeamat ja niistä raportointi
 • havaintojen hyödyntäminen jatkuvassa parantamisessa

2. Sisäisen auditoinnin toteutus ja 3.toiminta kohteessa

 • auditointisuunnitelma
 • valmistautuminen auditointiin
 • auditointidokumenttien valmistelu
 • valmistautuminen vierailuun kohteessa
 • toiminta kohteessa, haastattelutekniikat
 • johdon katselmuksen ja sen linkitys sisäiseen auditointiin

Välitehtävä 2

Sisäisen auditoinnin ja johdon katselmuksen suunnittelu

Sisäisen auditoinnin ja johdon katselmuksen suunnitelmien purku

4. Auditointihavaintojen raportointi

 • raportointi, havaintojen hyödyntäminen jatkuvassa parantamisessa
 • poikkeamat, korjaavat toimenpiteet, seuranta

Välitehtävä 3

 • (näyttö)auditoinnit, raportoinnit ja johdon katselmus
 • toteutetaan konkreettiset johtamisstandardeihin pohjautuvat sisäiset auditoinnit auditointiryhminä ISO 9001 standardin mukaan
 • auditointiraporttien työstäminen
 • johdon katselmuksen toteutus

Auditointihavaintojen purku ja sisäisen auditoinnin prosessin/ käytäntöjen arviointi

 • auditointiraporttien esittely
 • palaute ryhmältä ja kouluttajalta
 • sisäisen auditoinnin prosessin jatkokehittäminen – sovitaan toimenpiteistä
 • johdon katselmuksen arviointi
 • riskien arviointi
 • prosessin parantaminen
 • ulkoinen auditointi, sertifiointi
 • ulkoisen auditoinnin harjoitus
 • yhteenveto, palaute ja kurssin päätös
 • todistukset

Yrityksen laatuvastaava

Yrityksen laatuvastaava koulutus

Toimintajärjestelmän vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että työhön on osoitettu laatuvastaava. Koulutus antaa työntekijälle valmiuden toimia yrityksen laatuvastaavana. Koulutus tapahtuu yrityksen omien lähtökohtien näkökulmista.